(10:00-18:00) Pon.-Pt
Image

Wynagrodzenie

WYNAGRODZENIE

Wysokość wynagrodzenia ustalana jest indywidualnie z Klientem  w trakcie spotkania w kancelarii. Wynagrodzenie zależne jest m .in. od zakresu świadczonych usług, stopnia skomplikowania danej sprawy oraz nakładu pracy.

Kancelaria umożliwia następujące formy rozliczenia:

Wynagrodzenie ryczałtowe

wysokość wynagrodzenia ustalana jest z góry w momencie przyjmowania zlecenia. Wysokość wynagrodzenia jest niezmienna przez cały czas wykonywania zlecenia i obejmuje jednorazową opłatę za prowadzenie sprawy w danej instancji lub wykonywania konkretnej usługi prawnej.

Wynagrodzenie godzinowe

jest stosowane przede wszystkim w sprawach, w których  nie jest możliwe określenie z góry czasu niezbędnego do udzielenia pełnej pomocy prawnej. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od ilości czasu niezbędnego na wykonanie zlecenia. System ten jest stosowany głównie przy stałej obsłudze prawnej.

Wynagrodzenie za sukces

ta forma wynagrodzenia obejmuje wynagrodzenie ryczałtowe w niższej kwocie wraz z wynagrodzeniem dodatkowym  „premią za sukces„ za  pomyślny wynik sprawy (successfee)

Wynagrodzenie mieszane

wynagrodzenie to stanowi połączenie wcześniej wymienionych form wynagrodzeń
Image

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Katarzyna Ptaszyńska-Pańczuk
Ul. Szczecińska 11c/3
72-100 Goleniów

Image

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Katarzyna Ptaszyńska-Pańczuk
Ul. Szczecińska 11c/3
72-100 Goleniów